Renesančno baročno enoladijsko cerkev z v gotski tradiciji obokanim prezbiterijem in zvonikom pred vhodom, prizidanim ob predelavi ladje v 19. stol. Neogotski glavni oltar izdelal J. Vurnik ml. 1907, neobaročna stranska oltarja Š. Šubic 1865.

Kdaj je bila cerkev zgrajena ni znano, gotova pa je stala 1659, kot to zapisuje Janez Zabukovec v svoji knjigi. Prav tako ni nobenih ohranjenih načrtov ali drugih dokumentov, iz katerih bi bilo moč razbrati arhitekturo cerkve. Glede na okoliške cerkve iste starosti in takrtatno aritekturo, pa je možno predvidevati, da se je cerkev spreminjala, kot je prikazano v podnji študiji.